กปภ.ข.๓ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

กปภ.ข.๓ ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑

     วันนี้ (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) นำโดยนายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ พร้อมด้วยนายณัฐพนธ์ ฤกษ์นิยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาราชบุรี และบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยนายกรัฐมนตรีและคณะได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำเขาชะงุ้ม เยี่ยมชมโครงการศูนย์ศึกษาฯ รับฟังรายงานผลการดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน และรายงานผลการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล โดยมีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก
     โดย ผู้อำนวยการ กปภ.ข.๓ ผู้จัดการ กปภ.สาขาราชบุรี และบุคลากรในสังกัด ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ "กัลปพฤกษ์" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งยังได้แจกจ่ายน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับผู้เข้าร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 

เลื่อนขึ้นข้างบน