กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "เทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "เทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑"

กปภ.ข.๓ และ กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "เทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑"

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๓ (กปภ.ข.๓) และ กปภ.สาขาบ้านโป่ง นำโดยนายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านโป่ง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "เทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑" ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู่้ด้านกระบวนการผลิต การติดตั้งระบบประปา การใช้น้ำประปาอย่างประหยัด รับคำร้องขอติดตั้งประปา รับแจ้งปัญหาการใช้ระบบประปา พร้อมทั้งยังได้มีการจัดกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัล มอบของที่ระลึก และแจกจ่ายน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ผู้ที่เข้าร่วมงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชาชน และเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน