กปภ.สาขาคลองหลวง ประชุมร่วมกับ กรจ.กปภ.เขต 2 เรื่องควบคุมน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง ประชุมร่วมกับ กรจ.กปภ.เขต 2 เรื่องควบคุมน้ำสูญเสีย


กปภ.สาขาคลองหลวง ประชุมร่วมกับ กรจ.กปภ.เขต 2 เรื่องควบคุมน้ำสูญเสีย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นายอติราช เสริมสุข หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียพร้อมกับพนักงานในสังกัดงานบริการฯ ประชุมร่วมกับ กรจ.การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง เวลา 10.50 น. เกี่ยวกับเรื่อง การควบคุมน้ำสูญเสีย และ DMA ที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อหารือในการดำเนินงานลดน้ำสูญเสียและแนวทางที่เกี่ยวข้องต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน