กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2561


กปภ.สาขาแพร่ จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2561

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแพร่ จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ 3/2561 ณ วัดบ้านเหล่า ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยออกหน่วยบริการประชาชนในพื้นที่บ้านเหล่า หมู่ 5 และ หมู่ 8 ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซ่อมท่อภายในบ้านให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และออกรับคำร้องขอติดตั้งประปานอกสถานที่ พร้อมติดตั้งภายในวันเดียว จำนวน 5 ราย ซึ่งในครั้งนี้ กปภ.สาขาแพร่ ได้ออกให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องการดูแลระบบประปาภายในบ้าน แนะนำวิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมกันนี้ได้แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน