การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ร่วมกิจกรรมล้างถังตกตะกอน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ร่วมกิจกรรมล้างถังตกตะกอน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง ร่วมกิจกรรมล้างถังตกตะกอน

นายสุชาติ  พลอยล้วน  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอู่ทอง มอบหมายให้นายยุทธนา  ต๊ะปินตา หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสายงาน ร่วมกันล้างถังตกตะกอน ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน มิถุนายน 2561 เพื่อน้ำที่ใสสะอาดได้มาตรฐาน กปภ  ในวันที่ 14  มิถุนายน 2561 ณ โรงกรองน้ำสระยายโสม ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน