กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปา

กปภ.สาขาพระนครศรีอยุธยา(พ)ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปา

เมื่อวันที่ 5 และ 12 กรกฎาคม 2561 ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้

นางอังสนา เจียมศรีวงศ์ ผช.ผจก.กปภ.(พ)สาขาพระนครศรีอยุธยา นำทีมพนักงานออกให้บริการ

รับคำร้องขอติดตั้งประปาพร้อมให้ความรู้ รายละเอียดต่าง ๆ ในการเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ.

ณ บริเวณโครงการหมู่บ้านโรจนะทรัพย์ ม.9 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

ซึ่งมีประชาชนสนใจยื่นขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 274 ราย

เลื่อนขึ้นข้างบน