เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และ นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ณ สถานีสูบน้ำบ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และ นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ณ สถานีสูบน้ำบ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และ นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ณ สถานีสูบน้ำบ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะอนุกรรมการน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค และ นายสุวพงษ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด ณ สถานีสูบน้ำบ้านห้วยม่วง ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เลื่อนขึ้นข้างบน