กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

กปภ.สาขากำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎคม 2561 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายวรัตม์ฐนัน ศิริวัฒน์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

 

โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร กับ ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกำแพงเพชรทุกภาคส่วน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

 สำหรับกิจกรรม "สนทนายามเช้า" เป็นกิจกรรมที่จังหวัดกำแพงเพชร จะได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้มีโอกาสพบปะสนทนาถึงการดำเนินงานต่างๆ ในจังหวัดกำแพงเพชร ตลอดจนการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรในด้านต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ แก่จังหวัดกำแพงเพชรและประชาชนอย่างสูงสุด

 

          หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าได้มอบป้ายกิจกรรมสนทนาครั้งที่ 11 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับโรงพยาบาลจังหวัดกำแพงเพชร รับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ซึ่งจะหมุนเวียนให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนสลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

เลื่อนขึ้นข้างบน