กปภ.สุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาเร่งด่วน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาเร่งด่วน


กปภ.สุราษฎร์ธานีเพิ่มประสิทธิภาพระบบจ่ายน้ำประปาเร่งด่วน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดใช้งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงการจ่ายน้ำ (ระยะเร่งด่วน) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจ่ายน้ำรองรับชุมชนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า กปภ.ได้เริ่มใช้งานโครงการก่อสร้างปรับปรุงการจ่ายน้ำ (ระยะเร่งด่วน) กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาทในการปรับปรุงโดยวางระบบท่อใหม่ ความยาว 12,100 เมตร เพื่อรองรับชุมชนที่ขยายตัวออกไปตามเส้นทางใหม่ของกรมทางหลวงในพื้นที่ ต.ทุ่งเตา ต.ทุ่งเตาใหม่ และ ต.ควนสุบรรณ ซึ่งมีความต้องการใช้น้ำที่สูงขึ้น พร้อมทั้งจัดเตรียมการเชื่อมโยงระบบจ่ายน้ำของ กปภ.สาขาบ้านนาสาร ตลอดจนก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันขุนทะเล (BoosterPump)ทำให้สามารถส่งจ่ายน้ำในพื้นที่สูงและมีปริมาณการใช้น้ำที่สูงมากได้ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังสามารถขยายเขตพื้นที่การให้บริการน้ำประปาออกไปในพื้นที่ใกล้เคียง โดยไม่ทำให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหล ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวได้เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่กว่า 300 ราย ส่งผลให้ในปัจจุบัน กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีมีผู้ใช้น้ำในความดูแลเป็นจำนวนรวมประมาณ 6,400 ราย

            ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.พร้อมเสมอที่จะรองรับความต้องการน้ำประปาที่จะเพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save water , You make it :ประหยัดน้ำ คุณทำได้" เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้มีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน