กปภ.สาขาขลุง ให้บริการน้ำประปา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขลุง ให้บริการน้ำประปา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้


กปภ.สาขาขลุง ให้บริการน้ำประปา อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เริ่ม 1 สิงหาคมนี้

           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ประกาศมาตรการจัดสรรพื้นที่ให้บริการน้ำประปาในจังหวัดจันทบุรี โดยถ่ายโอนผู้ใช้น้ำประมาณ 5,000 ครัวเรือน ในตำบลพลิ้ว เกาะเปริด และหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี ของ กปภ.สาขาจันทบุรี ไปให้บริการโดย กปภ.สาขาขลุง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาให้แก่ประชาชน เริ่ม 1 สิงหาคม 2561

             นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ภารกิจของ กปภ. ในการให้บริการน้ำประปาต่อประชาชนใน 74 จังหวัดทั่วประเทศ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งด้านความต้องการใช้น้ำ จำนวนผู้ใช้น้ำ การขยายเขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปา ฯลฯ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริมเพื่อรองรับการเติบโตด้านแรงงาน การลงทุน การท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ด้านการส่งจ่ายน้ำประปา และที่สำคัญที่สุดคือด้านการบริการประชาชน กปภ. จึงได้จัดสรรพื้นที่การบริการน้ำประปาในจังหวัดจันทบุรีใหม่ โดยการถ่ายโอนผู้ใช้น้ำจำนวนประมาณ 5,000 ครัวเรือน ในตำบลพลิ้ว เกาะเปริด และหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จ.จันทบุรี  ของ กปภ.สาขาจันทบุรีไปให้ กปภ.สาขาขลุง เป็นผู้ให้บริการแทน ซึ่ง กปภ. มั่นใจว่าจะทำให้ผู้ใช้น้ำของ กปภ.สาขาจันทบุรี และสาขาขลุง ได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพดีมากขึ้น

            นางสาวกมลพัชร ไทยเจริญ ผู้จัดการ กปภ.สาขาขลุงกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันกปภ.สาขาขลุง ได้สนับสนุนการส่งจ่ายน้ำประปาไปให้บริการในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์อยู่แล้ว ดังนั้น การรับโอนผู้ใช้น้ำครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการบริการน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการที่มีอยู่เดิมอย่างแน่นอน อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการคุณภาพการบริการมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เป็นต้นไป ผู้ใช้น้ำในพื้นที่อำเภอแหลมสิงห์ สามารถมาติดต่อขอรับบริการด้านต่าง ๆ เช่น การชำระค่าน้ำประปา การขอติดตั้งน้ำประปา และบริการอื่นๆ ได้ที่ กปภ.สาขาขลุง สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าใช้บริการ กปภ.สาขาใด สามารถ    ดูได้จากด้านบนของใบแจ้งค่าน้ำประปาซึ่งจะระบุชื่อ กปภ.สาขา พร้อมเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนตั้งแต่ รอบใบแจ้งค่าน้ำประปาวันที่ 1 กันยายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดมั่นใจได้ว่า กปภ.สาขาขลุงสามารถให้บริการน้ำประปาได้ทั่วถึงและเพียงพออย่างแน่นอน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพื้นที่การให้บริการหรือพบปัญหาการใช้บริการน้ำประปา สามารถติดต่อ กปภ.สาขาขลุง ได้ที่เบอร์โทรศัพท์039441660หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน