ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน กปภ.เพชรบุรีรับมือน้ำท่วม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน กปภ.เพชรบุรีรับมือน้ำท่วม


ผู้ว่าการ กปภ.สั่งด่วน กปภ.เพชรบุรีรับมือน้ำท่วม

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ กปภ.สาขาเพชรบุรี จากการพร่องน้ำเขื่อนแก่งกระจาน พร้อมสั่งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกชุกหนาแน่น ส่งผลให้ยังคงมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่เขื่อนแก่งกระจานอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดน้ำไหลล้นเส้นทาง และมีการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเพชรบุรี มีการแจ้งเตือนจากจังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนเพชรในพื้นที่ อ.แก่งกระจาน อ.ท่ายาง อ.บ้านลาด และ อ.เมืองเพชรบุรี อย่างไรก็ตาม กปภ.สาขาเพชรบุรีได้เตรียมการเพื่อพร้อมผลิตและให้บริการน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงพร้อมจ่ายน้ำประปาให้แก่รถบรรทุกน้ำนำไปช่วยผู้ประสบภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่บริการหรือนอกเขตพื้นที่บริการของ กปภ. ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้ ยังคงมีการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำโดยใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมที่อาจรุนแรงเพิ่มขึ้น

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนจากผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ กปภ.สาขาเพชรบุรี โทร. 0-3249-2301, 0-3249-2300หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ PWA Contact Center โทร.1662

เลื่อนขึ้นข้างบน