สร้างความมั่นใจ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

สร้างความมั่นใจ


สร้างความมั่นใจ

 

         นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย พร้อมนายกเทศมนตรีเกาะสมุย นายอำเภอเกาะสมุย นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขตภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจจุดวางท่อบริเวณอ่าวพังกา เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อยืนยันความพร้อมในการบริการน้ำประปาแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน