กปภ. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

24 สิงหาคม 2561


กปภ. ยกเลิกสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จับมือทุกหน่วยงานภาครัฐยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเมื่อติดต่อขอรับบริการ พร้อมผลักดันองค์กรด้วยนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการก้าวเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายรัฐบาล

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. เตรียมความพร้อมและปรับทิศทางการบริหารองค์กรโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการเป็นหน่วยงานรัฐยุคใหม่และก้าวเป็นไทยแลนด์ 4.0 ทำให้ปัจจุบันลูกค้าของ กปภ. สามารถตรวจสอบและรับใบแจ้งค่าน้ำประปาผ่านสมาร์ทโฟน หรือ ชำระค่าน้ำประปาผ่านแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับโครงการยกเลิกสำเนาเอกสาร (No Copy) ของรัฐบาล กปภ. ยืนยันว่า ลูกค้าไม่จำเป็นต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านเพื่อติดต่อขอรับบริการต่าง ๆ จาก กปภ. เพียงแสดงเอกสารตัวจริงหากจำเป็นต้องใช้ เนื่องจากบัตรประชาชนได้เปลี่ยนเป็นแบบสมาร์ทการ์ดที่เก็บข้อมูลบุคคลได้อย่างละเอียดและออนไลน์เชื่อมโยงข้อมูลทั่วประเทศได้ ดังนั้น จึงเป็นประโยชน์กับลูกค้าของ กปภ. โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยลดความลำบากในการจัดเตรียมเอกสารและลดภาระค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

          ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ให้บริการประชาชนตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ มาตั้งแต่ปี 2558โดยประชาชนที่มีความประสงค์จะขอติดตั้งประปาเพียงนำบัตรประชาชนมาแสดงโดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านก็สามารถขอติดตั้งประปาได้ หรือ จะขอติดตั้งประปาด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th ก็ได้เช่นเดียวกัน 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน