กปภ. พัฒนาโครงสร้างประปาภูเก็ต รองรับการเติบโตท่องเที่ยว - ลงทุน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. พัฒนาโครงสร้างประปาภูเก็ต รองรับการเติบโตท่องเที่ยว - ลงทุน


กปภ. พัฒนาโครงสร้างประปาภูเก็ต รองรับการเติบโตท่องเที่ยว - ลงทุน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ปรับปรุงขยายระบบประปาภูเก็ต หนุนงบ 422 ล้านบาท เพิ่มสถานีผลิตน้ำคลองกะทะเสริมประสิทธิภาพและกำลังการผลิต รองรับการเติบโตเมืองภูเก็ต ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการลงทุน ประชาชนและนักท่องเที่ยวมั่นใจมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน          

          นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย  ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านน้ำประปาในส่วนภูมิภาคของประเทศ นอกเหนือจากความมุ่งมั่นในการขยายเขตการให้บริการในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนในทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภคแล้ว กปภ. ยังตระหนักถึงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตของชุมชนเมืองและชุมชนรอบนอก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักของประเทศที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ การคมนาคม และการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งภูเก็ตมีแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟรางเบาจากสนามบินภูเก็ต ไปยังใจกลางเมืองภูเก็ต เพื่อมุ่งพัฒนา จ.ภูเก็ต สู่การเป็น Smart City ในอนาคต กปภ.จึงได้เตรียมความพร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาภูเก็ต ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 ด้วยงบลงทุน 422 ล้านบาท ปรับปรุงกำลังระบบผลิตน้ำจากเดิม 3,500 ลบ.ม./ชม. เพิ่มขึ้นเป็น 4,300 ลบ.ม./ชม. เปลี่ยนท่อจ่ายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำสูญเสียและวางท่อขยายพื้นที่ให้บริการเพิ่มเติมครอบคลุมในพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตอง กระทู้ กะรน รัษฎา เทศบาลตำบลราไวย์ วิชิต อ.เมืองภูเก็ต และเทศบาลตำบลเชิงทะเล อ.ถลาง และชุมชนรอบนอก พร้อมเพิ่ม "สถานีผลิตน้ำคลองกะทะ" สถานีผลิตน้ำแห่งใหม่ เสริมกำลังการผลิตน้ำประปาเต็มประสิทธิภาพ รองรับความต้องการใช้น้ำของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งคาดการณ์ว่าในปี 2569 จะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้สูงถึง 500,000 ราย

            ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ.สาขาภูเก็ต ได้รับน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของกรมชลประทาน ทั้งนี้ หากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเพียงพอสำหรับการส่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค กปภ.สาขาภูเก็ตจะมีแหล่งน้ำดิบเพิ่มขึ้น ทำให้น้ำประปาเพียงพอและสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนที่รวดเร็วต่อไป   

เลื่อนขึ้นข้างบน