ลูกค้า กปภ. 4 สาขา จังหวัดปทุมธานี จ่ายค่าน้ำที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตได้แล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ลูกค้า กปภ. 4 สาขา จังหวัดปทุมธานี จ่ายค่าน้ำที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตได้แล้ว


ลูกค้า กปภ. 4 สาขา จังหวัดปทุมธานี จ่ายค่าน้ำที่ห้างฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตได้แล้ว

         การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับจังหวัดปทุมธานี เปิดศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของ กปภ.สาขาปทุมธานี ธัญบุรี คลองหลวง และรังสิต สามารถชำระค่าน้ำประปาที่ศูนย์บริการฯ บริเวณชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา11.0018.30 น.

        นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในจังหวัดปทุมธานี โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบออกเป็น กปภ. 4 สาขา ประกอบด้วย กปภ.สาขาปทุมธานี ธัญบุรี คลองหลวง และรังสิต รวมผู้ใช้น้ำกว่า 330,000 ครัวเรือน ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีจากการเติบโตของชุมชนซึ่งทำให้มีหมู่บ้านจัดสรรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบขนส่งมวลชน อาทิ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเชื่อมต่อเขตกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ชุมชนเมืองขยายมายังจังหวัดปทุมธานีอย่างรวดเร็ว ดังนั้น กปภ. จึงพยายามผลักดันคุณภาพการบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน ล่าสุด กปภ. ได้พัฒนาการบริการลูกค้าไปอีกขั้นโดยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการให้บริการ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี ระหว่างจังหวัดปทุมธานีและส่วนราชการที่ให้บริการรวม 11 หน่วยงาน สำหรับ กปภ. ได้จัดเคาน์เตอร์ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา โดยต้องเป็นการชำระค่าน้ำประปาตามรอบบิลและอยู่ภายในกำหนดชำระเท่านั้น พร้อมทั้งให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของ กปภ. ในจังหวัดปทุมธานีสามารถเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็วมากกว่าการเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการของ กปภ. ได้ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดปทุมธานี ชั้น 3 โซนเซ็นทรัล ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต โดยเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 11.00– 18.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน