คนโคราชเฮ! จ่ายค่าน้ำประปา กปภ. ที่เซ็นทรัลพลาซา โคราชได้แล้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คนโคราชเฮ! จ่ายค่าน้ำประปา กปภ. ที่เซ็นทรัลพลาซา โคราชได้แล้ว


คนโคราชเฮ! จ่ายค่าน้ำประปา กปภ. ที่เซ็นทรัลพลาซา โคราชได้แล้ว

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา ตั้งเคาน์เตอร์บริการรับชำระ        ค่าน้ำประปาให้แก่ลูกค้าของ กปภ. 10 สาขาในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย กปภ.สาขานครราชสีมา ปากช่อง ครบุรี สีคิ้ว ปักธงชัย โชคชัย พิมาย ชุมพวง โนนสูง และด่านขุนทด ณ ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา (Government Easy Contact Center:GECC)ชั้น G โซน Fashion Plusศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 10.00 18.00 น.

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า กปภ. มีความพร้อมและยินดีบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการเพิ่มศักยภาพการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงบริการของหน่วยงานภาครัฐได้ง่ายดายมากยิ่งขึ้น โดยล่าสุด กปภ. ให้ความร่วมมือกับจังหวัดนครราชสีมา ยกระดับการบริการภาครัฐแบบครบวงจรไว้ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมา (Government Easy Contact Center: GECC)ตั้งอยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดย กปภ. ตั้งเคาน์เตอร์ให้บริการรับชำระค่าน้ำประปา เพียงแจ้งบ้านเลขที่หรือแสดงใบแจ้ง  ค่าน้ำประปาตามรอบบิลก็สามารถชำระค่าน้ำประปาได้โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อที่สำนักงาน พร้อมให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารและคำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปา ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของ กปภ. ในจังหวัดนครราชสีมาทั้ง 10 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขานครราชสีมา ปากช่อง ครบุรี สีคิ้ว ปักธงชัย โชคชัย พิมาย ชุมพวง โนนสูง และด่านขุนทดทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อใช้บริการของ กปภ. ได้ที่ศูนย์ราชการสะดวกจังหวัดนครราชสีมาบริเวณชั้น G โซน Fashion Plusศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา โดยเปิดให้บริการทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 10.00 – 18.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน