กปภ.จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9


กปภ.จัดกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดกิจกรรม "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" ส่งทีมงานของ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ออกไปให้บริการช่วยเหลือประชาชนตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านของผู้ใช้น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปา ได้จัดกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง โดยผู้จัดการ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ นำทีมบริการ ทีมค้นหาน้ำสูญเสีย และทีมซ่อมบำรุง ออกไปลงพื้นที่ตรวจสอบระบบประปาให้แก่ลูกค้าของ กปภ.อย่างน้อย 100 รายต่อ 1 กปภ.สาขา ภายในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ด้วยการตรวจสอบการชำรุดของระบบประปาและดูแลซ่อมแซมท่อแตก-ท่อรั่วและอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดภายในบ้านของลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ตลอดจนให้คำแนะนำในเรื่องการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี พร้อมตอบปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบประปาให้แก่ลูกค้าและประชาชน

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่าโดยปกติลูกค้าผู้ใช้น้ำมีความรับผิดชอบในการดูแลระบบประปาภายในบ้านโดยตรง แต่ด้วยความห่วงใยสุขภาพอนามัยจากการอุปโภคบริโภคน้ำของประชาชน ดังนั้น "กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง" จึงเป็นกิจกรรมที่ กปภ.จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบประปาภายในบ้านของลูกค้าให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยนั้น จะส่งผลดีต่อสุขภาพอนามัยในระยะยาว ตลอดจนเป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กปภ.กับลูกค้า อีกทั้งยังเป็นโอกาสที่ได้รับทราบข้อเสนอแนะโดยตรง เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน