กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk


กปภ.สาขากบินทร์บุรี  ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk

ด้วยในวันศุกร์ที่ 5  ตุลาคม  2561  เวลา 09.00 - 10.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขากบินทร์บุรี ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ บริเวณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานประปา โดยมี นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผจก.กปภ.สาขากบินทร์บุรี หัวหน้างาน และพนักงาน  เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร โดยผู้จัดการได้เน้นปรับปรุงการให้บริการเชิงรุกเพื่อเพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ /การขายน้ำเพิ่ม รวมถึงการลดน้ำสูญเสีย และร่วมกันเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ในปีงบประมาณ 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน