การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่1/62 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่1/62


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่1/62

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตราด นำโดย นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในองค์กร ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางการดำเนินโครงการต่างๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นยังมีการมอบของที่ระลึกให้กับ นายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการกปภ.สาขาตราด ที่โยกย้ายไปรับตำแหน่งผู้จัดการกปภ.สาขาบ้านบึงด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน