กปภ. ร่วมสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ร่วมสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม


กปภ. ร่วมสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม

          นางสุรัตนา บุญเพียรผล ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตรา กปภ. เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของมูลนิธิกาญจนบารมี ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2561 ณ กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561

เลื่อนขึ้นข้างบน