ปลดล็อกกำลังผลิตไม่เพียงพอ กปภ.สาขาบ้านฉาง เพิ่มกำลังผลิตเป็น 3,100 ลบ.ม./ชม. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ปลดล็อกกำลังผลิตไม่เพียงพอ กปภ.สาขาบ้านฉาง เพิ่มกำลังผลิตเป็น 3,100 ลบ.ม./ชม.

ปลดล็อกกำลังผลิตไม่เพียงพอ กปภ.สาขาบ้านฉาง เพิ่มกำลังผลิตเป็น 3,100 ลบ.ม./ชม.

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เพิ่มศักยภาพระบบผลิตระยะเร่งด่วนของ กปภ.สาขาบ้านฉาง ด้วยงบกว่า142 ล้านบาท รองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของชุมชนและภาคอุตสาหกรรม หมดปัญหากำลังการผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้น้ำ

          นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดระยองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในด้านอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก ทั้งนี้ พบว่าเกิดการขยายตัวของธุรกิจและการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนพื้นที่ อ.บ้านฉาง และ อ.นิคมพัฒนา ส่วนใหญ่ประกอบด้วยนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่ง ทำให้เกิดการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่ จ.ระยองอย่างรวดเร็ว โดยเมื่อปี 2556 จากอัตราการขยายตัวของความต้องการใช้น้ำประปาที่เพิ่มสูงขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ กปภ.สาขาบ้านฉาง คาดการณ์ว่ากำลังการผลิตอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จึงเร่งปรับปรุงระบบผลิต กปภ.สาขาบ้านฉาง ระยะเร่งด่วนตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้มีศักยภาพและกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับรองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำประปาที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการขยายตัวของชุมชน โดยเพิ่มกำลังการผลิตสถานีผลิตน้ำมาบข่าจากเดิม 1,000 ลบ.ม./ชม. เป็น 2,000 ลบ.ม./ชม. พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพระบบสูบน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบบ้านค่ายก่อสร้างปรับปรุงโรงสูบน้ำแรงต่ำพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเต็มระบบ และก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันน้ำดิบหนองละลอก ซึ่งเป็นสถานีเพิ่มแรงดันน้ำดิบแห่งใหม่ที่จะช่วยเสริมประสิทธิภาพแรงดันน้ำระหว่างสถานีให้ดียิ่งขึ้น ล่าสุด กปภ.  สาขาบ้านฉาง ดำเนินการปรับปรุงระบบผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จและสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วตั้งแต่กรกฎาคม 2561 และเมื่อรวมกับสถานีผลิตน้ำบ้านฉางที่มีกำลังการผลิต 1,100 ลบ.ม./ชม. จึงทำให้ขณะนี้ กปภ.สาขาบ้านฉาง มีกำลังการผลิตรวม 3,100 ลบ.ม./ชม.ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้น้ำได้สูงสุดถึง 329,153 ราย   

          นายบรรจง ศรีสุข ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านฉาง กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ได้วางแผนระบบสาธารณูปโภคในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้าไว้สำหรับผู้ใช้น้ำทุกท่าน และขอให้เชื่อมั่นว่าประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีกำลังการผลิตเพียงพอรองรับการเติบโตของชุมชนและอุตสาหกรรม ซึ่งจะส่งผลต่อความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคตต่อไป อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาบ้านฉาง โทร. 03 860 1292 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน