กปภ.ข.10 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย


กปภ.ข.10 ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำสูญเสียของ กปภ.เขต 10  จัดโดยกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 มีคณะกรรมการได้แก่ ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข.10

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงานการกำกับดูแลการบริหารจัดการน้ำสูญเสียประจำปี 2561 ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงเส้นท่อ แผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียและการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียในงานมาตรวัดน้ำและความก้าวหน้าของการจัดทำรายละเอียดข้อมูล Water coverage ของงานแผนที่แนวท่อ (GIS) เพื่อการบริหารจัดการน้ำสูญเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดน้ำสูญเสียตามเป้าหมายผลสำเร็จที่วางไว้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน