กปภ. ชูบริการ E-Service ครบวงจรผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. ชูบริการ E-Service ครบวงจรผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th


กปภ. ชูบริการ E-Service ครบวงจรผ่านเว็บไซต์ www.pwa.co.th

            นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ปัจจุบัน กปภ. ได้ปรับแนวทางการเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศให้ตอบโจทย์พฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปและทันสมัยมากขึ้น โดยผสมผสานการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ แอปพลิเคชั่น เข้ามาช่วยบริการลูกค้าและการสื่อสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและสร้างความประทับใจในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและได้รับการบริการที่ทันท่วงที โดยตั้งแต่ต้นปี 2561 เป็นต้นมา กปภ. เปิดให้บริการผ่านช่องทาง E-Service บนหน้าเว็บไซต์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ผ่านเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าไม่จำเป็นต้องเสียเวลาเดินทางมาที่สำนักงาน เพียงกรอกรายละเอียดที่จำเป็นและยื่นเอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่ของ กปภ. จะตรวจสอบข้อมูลและติดต่อกลับเพื่อชี้แจงเงื่อนไขหรือแจ้งขั้นตอนต่อไป รวมถึง การขอรับใบแจ้งค่าน้ำประปาแบบอิเล็กทรอนิกส์ (PWA Digital Bill)ซึ่ง กปภ. จะส่งรายละเอียดค่าใช้น้ำประปารายเดือน เข้าไปยังสมาร์ทโฟนที่ลงทะเบียนไว้และสามารถนำบาร์โค้ดไปชำระที่ตัวแทนรับชำระต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องมีใบแจ้งค่าน้ำประปา ล่าสุด กปภ. เปิดให้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านเว็บไซต์ ซึ่งลูกค้าสามารถลงทะเบียนและชำระค่าน้ำประปาผ่านบัตรเครดิต Visa/Mastercard ได้ทันทีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าธรรมเนียมจนถึง 31 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถเข้าไปใช้บริการรูปแบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองทาง www.pwa.co.th และเลือกการบริการผ่าน E-Service ได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามเพิ่มเติม โทร. PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน