ผจก.กปภ.สาขาพนมทวน เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผจก.กปภ.สาขาพนมทวน เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร

ผจก.กปภ.สาขาพนมทวน เข้าพบ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร

น.ส.จงกล เห็นประเสริฐ ผจก.กปภ.สาขาพนมทวน พร้อมด้วย นายสังคมทวิช  ดำอมร หัวหน้างานบริการฯ เข้าพบ นายอภิรักษ คชนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร  เพื่อหารือการวางท่อขยายเขต เข้าในพื้นที่ตำบลดอนตาเพชร ที่มีประชาชนมีความเดือดร้อนไม่มีน้ำประปาใช้ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนตาเพชร

เลื่อนขึ้นข้างบน