กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ปี ๒๕๖๑ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ปี ๒๕๖๑

วันนี้ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กปภ. สาขาพนมทวน  โดย นางสาวจงกล  เห็นประเสริฐ  ผจก. พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรม  "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณรอบอาคารสำนักงาน สถานีผลิตน้ำ และรอบสระพักน้ำดิบ  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

เลื่อนขึ้นข้างบน