กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันนี้ (๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  กปภ. สาขาพนมทวน  โดย นางสาวจงกล  เห็นประเสริฐ  ผจก.พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด  จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" บริเวณภายใน-ภายนอก สำนักงาน โดยรอบ เพื่อให้สำนักงาน ของเราหน้าอยู่ สะอาด สวยงาน สร้างบรรยากาศในการทำงาน     เป็นการสร้างความประทับใจ และภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการ  ถือเป็นกิจกรรมดี ๆ ในการสร้างความรัก  และความสามัคคีภายในองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน