กปภ. พร้อมบริการทุ่ม 336 ล้าน เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาในพื้นที่ จ.ระนอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. พร้อมบริการทุ่ม 336 ล้าน เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาในพื้นที่ จ.ระนอง


กปภ. พร้อมบริการทุ่ม 336 ล้าน เพิ่มกำลังผลิตน้ำประปาในพื้นที่ จ.ระนอง

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เดินหน้าปรับปรุงขยายและเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปา เพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายตัวของชุมชน สถาบันการศึกษา และศูนย์ราชการ อีกทั้ง โรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่หลายแห่งตามการเติบโตของเศรษฐกิจ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาระนอง โดยใช้งบลงทุนกว่า 336 ล้านบาท

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า จากปริมาณการใช้น้ำประปาในเขตเทศบาลเมืองระนองเทศบาลตำบลปากน้ำ และเทศบาลตำบลหงาว ที่ผ่านมาซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบการให้บริการและจำหน่ายน้ำของ กปภ.สาขาระนอง ทำให้ทราบถึงความต้องการใช้น้ำมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของชุมชน สถาบันการศึกษา และศูนย์ราชการ อีกทั้ง มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มอีกหลายแห่งเพราะเศรษฐกิจในจังหวัดระนองมีการเจริญเติบโตขึ้น ส่งผลให้กำลังการผลิตที่มีอยู่เดิมเริ่มไม่เพียงต่อความต้องการ กปภ. จึงทุ่มงบกว่า 336 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงขยายกำลังการผลิตน้ำประปา ดังนี้ สถานีผลิตน้ำหาดส้มแป้น ปรับปรุงกำลังการผลิตจากขนาด 500 เป็น 750 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 750 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ถังน้ำใสขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร และเพิ่มเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบน้ำอ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้นอีก 1 เครื่อง สถานีผลิตน้ำสำนักงาน กปภ.สาขาระนอง ก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองบางริ้น สถานีจ่ายน้ำท่าเรือระนอง ก่อสร้างถังน้ำใสขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อส่งจ่ายน้ำใหม่ภายในสถานีจ่ายน้ำเขานิเวศน์ รวมถึงท่อส่งจ่ายน้ำในพื้นที่ให้บริการกว่า 52 กิโลเมตร เพื่อทดแทนท่อเดิมที่เก่าชำรุดเนื่องจากใช้งานมานาน ทั้งนี้ ยังเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วย ล่าสุด โครงการนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ทำให้ กปภ.สาขาระนอง สามารถรองรับความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ในอีก 10 ปีข้างหน้า

          นายเลอศักดิ์ รัตนฉายา ผู้จัดการ กปภ.สาขาระนอง กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. มีความตั้งใจที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนโดยสามารถเข้าถึงน้ำประปาที่ใสสะอาดได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ใช้ในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปาสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาระนอง โทร. 0-7781-1192 หรือ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน