กปภ.ล้างระบบท่อลอดใต้ทะเล เร่งส่งจ่ายน้ำประปาให้เกาะสมุยโดยเร็วที่สุด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ล้างระบบท่อลอดใต้ทะเล เร่งส่งจ่ายน้ำประปาให้เกาะสมุยโดยเร็วที่สุด


กปภ.ล้างระบบท่อลอดใต้ทะเล เร่งส่งจ่ายน้ำประปาให้เกาะสมุยโดยเร็วที่สุด

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เร่งดำเนินการล้างระบบท่อลอดใต้ทะเลที่จะส่งจ่ายน้ำไปยังเกาะสมุย เพื่อทำความสะอาดและทดสอบระบบก่อนประสานท่อ ประชาชนเกาะสมุยมั่นใจได้ใช้น้ำประปาที่สะอาดและเพียงพออย่างแน่นอนและเร็วที่สุด

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่ากปภ.ดำเนินการติดตามความคืบหน้า "โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำประปาลอดใต้ทะเลไปยังเกาะสมุย" อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างไล่น้ำทะเลออกจากระบบท่อและใช้คลอรีนล้างท่อเพื่อฆ่าเชื้อ แต่เนื่องจากเส้นท่อมีขนาดใหญ่และมีความยาว ประมาณ 20 กิโลเมตรจึงต้องใช้ระยะเวลาในการล้างทำความสะอาดเพื่อให้แน่ใจว่าภายในเส้นท่อมีความสะอาดอย่างแท้จริง หลังจากนั้นจะเป็นการประสานท่อลอดใต้ทะเลกับระบบส่งจ่ายน้ำบนเกาะสมุย ควบคู่ไปการทดสอบระบบทั้งหมดให้สมบูรณ์ที่สุด คาดว่าภายในสิ้นปี 2561 จะแล้วเสร็จ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า ต้นปี 2562 จะสามารถส่งจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนเกาะสมุยได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ กปภ.จะจัดพิธีส่งน้ำประปาผ่านท่อลอดใต้ทะเลสู่เกาะสมุย ประมาณเดือนมกราคม 2562

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า หากการประสานท่อลอดใต้ทะเลกับระบบส่งจ่ายน้ำของเกาะสมุยแล้วเสร็จ จะเพิ่มกำลังการผลิตได้อีก 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ดังนั้น จึงสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำช่วงหน้าแล้ง รองรับความต้องการใช้น้ำที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต และคาดว่าความเดือดร้อนของประชาชนจากการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคจะหมดไป อย่างไรก็ตาม กปภ.ขอเชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนรวมพลังร่วมกันใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและรู้คุณค่าตามแนวคิด "Save Water, You make it" หรือ "ประหยัดน้ำ คุณทำได้" 

เลื่อนขึ้นข้างบน