กปภ.สาขาจันทบุรี ลงพื้นที่ ตำบลบางกะจะ ทดสอบระบบปั้มน้ำเสริมแรงดันพร้อมถังพักน้ำ ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี ลงพื้นที่ ตำบลบางกะจะ ทดสอบระบบปั้มน้ำเสริมแรงดันพร้อมถังพักน้ำ ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

กปภ.สาขาจันทบุรี ลงพื้นที่ ตำบลบางกะจะ ทดสอบระบบปั้มน้ำเสริมแรงดันพร้อมถังพักน้ำ ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายชาตรี ฉิมนุมาศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ และทีมช่างโยธาฯ ของ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ลงพื้นที่ บริเวณ หน้าร้านอาหารสวนปู ตำบลบางกะจะ เพื่อทำการทดสอบระบบปั้มน้ำเสริมแรงดันพร้อมถังพักน้ำ ให้กับพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลบางกะจะ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ ได้ทำการทดสอบเดินระบบปั้มน้ำเสริมแรงดันพร้อมถังพักน้ำดังกล่าว และอยู่ในช่วงที่จะทำการปรับการสูบจ่ายน้ำในเพียงพอกับปริมาณการใช้น้ำในพื้นที่ รวมไปถึงไม่ให้กระทบกับ พื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ พร้อมได้ลงพื้นที่ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 เพื่อติดตามผลการทำงานของระบบปั้มน้ำเสริมแรงดันพร้อมถังพักน้ำ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด.

เลื่อนขึ้นข้างบน