ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชาตรี ฉิมนุมาศ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ที่อยู่
5 ถ.ศรียานุสรณ์
ต.วัดใหม่
อ.เมือง
จ.จันทบุรี
22000
โทรศัพท์
039-311126
โทรสาร
039-350318
Email
CharteeC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 50,850 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 43,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,432,393 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,383,882 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,065,163 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์,บางสระเก้า 37.935 น้ำตกพลิ้วและน้ำตกอ่างหงษ์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ท่าใหม่(รอบนอก) อ.ท่าใหม่ บ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 30.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.หนองคล้า อ.ท่าใหม่ 17.250 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พลับพลานารายณ์ อ.เมืองฯ 12.900 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ 11.750 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.นายายอาม อ.ท่าใหม่ 11.150 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ทต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ บ้านบางกะไชย-บ้านตะกาดเง้า ม.4,7,8 9.350 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 ทต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 9.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
9 ทม.จันทบุรี อ.เมืองฯ 7.750 แม่น้ำจันทบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
10 ทต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ 7.100 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
11 ทต.หนองบัว อ.เมืองฯ 2.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
12 ทต.มะขาม อ.มะขาม 0.755 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 157.740

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 15/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน 2561 ณ วัดทองทั่ว อ.เมือง จ.จันทบุรี
2 27/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการกองทัพเรือรวมพลังจิตอาสา “ เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
3 24/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดบางกะไชย
4 19/04/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า
5 18/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย
6 18/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดพิธีรดน้ำดำหัว ขอพร คณะผู้บริหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
7 09/04/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี ลงพื้นที่หมู่บ้านศิริการ ติดตามการทดลองระบบสูบจ่ายน้ำเสริมแรงดันน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำเสริมแรงดันศิริการ (สระน้ำเทศบาลเมืองท่าช้าง)
8 05/04/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี พร้อมด้วย เทศบาลเมืองท่าช้าง ร่วมกันทดลองระบบสูบจ่ายน้ำเสริมแรงดันน้ำ บริเวณสถานีสูบน้ำเสริมแรงดันศิริการ (สระน้ำเทศบาลเมืองท่าช้าง)
9 03/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk
10 02/04/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 2,000 ขวด ให้กับสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 24/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ)_24/06/2561
2 23/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่ช่วงเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ)_23/06/2561
3 22/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เนื่องจากหลบหลีกการก่อสร้างถนนและสะพาน เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PE ขนาด 800 มม._22/06/2561
4 21/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการตัดประสานท่อเมนประปา_21/06/61
5 20/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 08.00 น.ของวันที่ 22 มิถุนายน_16/06/2561
6 05/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี ประกาศหยุดส่งจ่ายน้ำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ 200 มม. บริเวณ หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี_05/06/2561
7 03/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี แจ้งหยุดจ่ายนำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำท่าใหม่ บริเวณหน้าสุสานตระกูลตั้ง ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี _02/06/2561
8 02/06/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี แจ้งหยุดจ่ายนำชั่วคราว เพื่อดำเนินการซ่อมท่อส่งน้ำท่าใหม่ บริเวณหน้าตระกูลตั้ง ถ.พระยาตรัง ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี_02/06/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน