ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ชื่อ-นามสกุลผู้จัดการ

นายชาตรี ฉิมนุมาศ

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
ที่อยู่
5 ถ.ศรียานุสรณ์
ต.วัดใหม่
อ.เมือง
จ.จันทบุรี
22000
โทรศัพท์
039-311126
โทรสาร
039-350318
Email
CharteeC@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่
ข้อมูลสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี *
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 50,205 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 43,600 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิต 1,362,832 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 1,314,995 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 1,004,154 ลบ.ม./เดือน

* กองศูนย์ข้อมูลและแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำ

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาจันทบุรี

เขตจำหน่ายน้ำและหน่วยบริการ

# เขตจำหน่ายน้ำ หน่วยบริการ พื้นที่ (ตร.กม.) แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำ
1 ทต.ปากน้ำแหลมสิงห์,บางสระเก้า 37.935 น้ำตกพลิ้วและน้ำตกอ่างหงษ์ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
2 ทต.ท่าใหม่(รอบนอก) อ.ท่าใหม่ บ้านท่าแฉลบ ต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 30.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
3 ทต.หนองคล้า อ.ท่าใหม่ 17.250 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
4 ทต.พลับพลานารายณ์ อ.เมืองฯ 12.900 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
5 ทต.ท่าช้าง อ.เมืองฯ 11.750 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
6 ทต.นายายอาม อ.ท่าใหม่ 11.150 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
7 ทต.พลิ้ว อ.แหลมสิงห์ บ้านบางกะไชย-บ้านตะกาดเง้า ม.4,7,8 9.350 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
8 ทต.บางกะจะ อ.เมืองฯ 9.000 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
9 ทม.จันทบุรี อ.เมืองฯ 7.750 แม่น้ำจันทบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
10 ทต.จันทนิมิต อ.เมืองฯ 7.100 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
11 ทต.หนองบัว อ.เมืองฯ 2.400 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
12 ทต.มะขาม อ.มะขาม 0.755 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
รวม 157.740

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 22/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ
2 19/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ ๔/๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑
3 10/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบของขวัญให้กับห้องสมุดประชาชนจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
4 10/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบของขวัญให้กับ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
5 10/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบของขวัญให้กับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
6 09/01/2018 กปภ.สาขาจันทบุรี สวัสดีปีใหม่ ผู้มีอุปการคุณแก่ กปภ. กรณีมอบที่ดินสำหรับสร้างสถานีจ่ายน้ำ ในพื้นที่บริการ ของ กปภ.สาขาจันทบุรี
7 09/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด และของขวัญ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชิ่ม เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561
8 05/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าอวยพร เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2561
9 29/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดประชุมMorning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2560
10 28/12/2017 กปภ.สาขาจันทบุรี ร่วมประชุมประจำเดือนขององค์กรการปกครองท้องถิ่น
เลื่อนขึ้นข้างบน