นายกฯ เปิดสถานีผลิตน้ำปะโค กปภ.หนองคาย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

นายกฯ เปิดสถานีผลิตน้ำปะโค กปภ.หนองคาย


นายกฯ เปิดสถานีผลิตน้ำปะโค กปภ.หนองคาย

          พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย ณ สถานีผลิตน้ำปะโค อ.เมือง จ.หนองคาย พร้อมคณะรัฐมนตรี โดยมี นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และผู้บริหาร กปภ.ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 12ธันวาคม 2561 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคให้มีความเข้มแข็ง เน้นการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต รองรับการเติบโตของชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษอย่างเป็นระบบสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

เลื่อนขึ้นข้างบน