ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ทุกหัวใจ กปภ.อาสาดูแล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ทุกหัวใจ กปภ.อาสาดูแล


ส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ ทุกหัวใจ กปภ.อาสาดูแล

        การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยจัด "โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" ให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านโดยช่างผู้เชี่ยวชาญฟรีโดยไม่มีค่าแรง เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

        นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า กปภ. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ขานรับโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด "126 ปี มหาดไทย ทุกหัวใจ เราดูแล" ล่าสุดกปภ. ได้จัดทำ "โครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน" ในการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของ กปภ. ลงพื้นที่ทั่วประเทศให้บริการดูแลซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านผู้ใช้น้ำโดยไม่มีค่าแรง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี  ลดการเกิดน้ำสูญเสียโดยเปล่าประโยชน์และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับผู้ใช้น้ำ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 โดยมีเป้าหมายดูแลผู้ใช้น้ำ จำนวน 1,000 ครัวเรือน

        ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ใช้น้ำที่ได้รับบริการจาก กปภ. จะมีระบบประปาภายในบ้านที่อยู่ในสภาพดีมีมาตรฐาน  ลดภาระการใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบประปา รวมทั้งลดปัญหา  การสูญเสียน้ำจากการชำรุดของอุปกรณ์ประปาภายในครัวเรือนและยังได้รับสิทธิประโยชน์จากการปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันเพื่อความสะดวกในการรับบริการต่างๆ จาก กปภ.อีกด้วย ประชาชนที่สนใจขอรับการตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านสามารถติดต่อ กปภ.สาขาที่ใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662

เลื่อนขึ้นข้างบน