กปภ. หนุนเที่ยวไทย มีน้ำประปาพร้อมใช้ใน จ.สตูล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. หนุนเที่ยวไทย มีน้ำประปาพร้อมใช้ใน จ.สตูล

24 ธันวาคม 2561


กปภ. หนุนเที่ยวไทย มีน้ำประปาพร้อมใช้ใน จ.สตูล

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดสรรงบลงพื้นที่ อ.ละงู จ.สตูล กว่า 182 ล้านบาท ปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปารองรับความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้นจากขยายตัวของชุมชน การเจริญเติบโตของธุรกิจการประมงและการท่องเที่ยว ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยว พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

         นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวว่า ความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภคมีความสำคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนรวมถึงนักท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง กปภ. ในฐานะผู้ผลิตน้ำประปาสะอาดได้มาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) เพื่อการอุปโภคบริโภคได้ให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงทั้ง 74 จังหวัดทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่ จ.สตูล ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวมากขึ้น อาทิ โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้ง ยังเป็นการนำรายได้เข้าสู่ประเทศต่อปีได้เป็นจำนวนมากส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ กปภ. จึงจัดสรรงบประมาณกว่า 182 ล้านบาท เพื่อการปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนรวมถึงสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปภ.สาขาละงู ได้แก่ เทศบาลตำบลกำแพง อบต.กำแพง ปากน้ำ เขาขาว ละงู น้ำผุด อ.ละงู และ อบต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล โดยเพิ่มกำลังการผลิตจาก 200 เป็น 600 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ก่อสร้างโรงกรองน้ำขนาด 400 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หอถังสูงขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร และโรงสูบน้ำ ภายในสถานีผลิตน้ำเขาขาว พร้อมวางท่อความยาวกว่า 91 กิโลเมตร ซึ่งโครงการนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมผลิตจ่ายน้ำแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561

         นายชูศักดิ์ โอทาริก ผู้จัดการ กปภ.สาขาละงู กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาละงู ในครั้งนี้ ขณะนี้พร้อมแล้วที่จะให้บริการประชาชนในพื้นที่ให้บริการและสามารถรองรับความต้องการผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่มีความประสงค์จะขอเป็นผู้ใช้น้ำของ กปภ. ได้ถึง 10 ปีข้างหน้า สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์ขอใช้น้ำประปาหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาละงู โทร. 0-7477-3098 หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน