กปภ.พร้อมบริการน้ำประปาตลอดวันหยุดยาวปีใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.พร้อมบริการน้ำประปาตลอดวันหยุดยาวปีใหม่

25 ธันวาคม 2561


กปภ.พร้อมบริการน้ำประปาตลอดวันหยุดยาวปีใหม่

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการดูแลและให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561-1 มกราคม 2562 เพื่อสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำอย่างเต็มที่ แนะประชาชนปิดวาล์วน้ำก่อนออกจากบ้านในช่วงวันหยุดยาว

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประชาชนชาวไทยนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนา ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติก็นิยมเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งอาจทำให้มีความต้องการใช้น้ำประปาสำหรับอุปโภคบริโภคในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้น จึงได้กำชับ กปภ. ทั้ง 234 สาขา เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและอยู่เวรยาม กวดขันการเข้าออกบริเวณโรงผลิตน้ำประปา พร้อมตรวจตราและเฝ้าระวังสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดช่วงการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2562 นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ผู้ใช้น้ำปิดวาล์วน้ำพร้อมตรวจสอบระบบประปาภายในบ้านก่อนออกเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยสิ้นเปลืองและป้องกันการจ่ายค่าน้ำประปาที่สูงเกินกว่าปกติ   

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนมั่นใจว่า กปภ. ทั้ง 234 สาขา พร้อมให้บริการน้ำประปาในช่วงเทศกาลปีใหม่อย่างเต็มที่และทั่วถึง ทั้งนี้ หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการหรือต้องการแจ้งปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถแจ้งได้ที่ PWA Contact Center ๑๖๖๒

 
เลื่อนขึ้นข้างบน