กปภ.งดรับของขวัญปีใหม่ 2562 No Gift Policy (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.งดรับของขวัญปีใหม่ 2562 No Gift Policy

26 ธันวาคม 2561


กปภ.งดรับของขวัญปีใหม่ 2562 No Gift Policy

                  การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่  มอบความสุขปีใหม่  ลูกค้าทั้ง 234 แห่งทั่วประเทศด้วยโครงการอาสาดูแลประปาเพื่อประชาชน  พร้อมน้อมรับความปรารถนาดีและความสุขผ่านบัตรอวยพรหรือส่งคำอวยพรผ่านสื่ออนไลน์  โดยงดรับของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อแสดงจุดยืนในการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใส

                  นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจ           สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบด้านการผลิตและจ่ายน้ำประปาตามมาตรฐาน WSP (Water Safety Plan)และมาตรฐานองค์การอนามัยโลก WHO(World Health Organization) เพื่อให้ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาด มีความตระหนักและเห็นความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ให้ดำรงตนเป็นแบบอย่างของเจ้าหน้าที่รัฐที่ดี  ขอแสดงเจตจำนงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใสและต่อต้านคอร์รัปชั่น  โดยในหลายปีที่ผ่านมา กปภ. มีนโยบาย งดรับของขวัญปีใหม่ (No Gift Policy) หรือของกำนัลอื่นใดมาโดยตลอดและสำหรับเทศกาลปีใหม่ 2562 นี้เช่นกัน กปภ. ยังคงแสดงจุดยืนในการส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริตโปร่งใส  ตั้งแต่ต้นปีศักราชใหม่โดยขอรับและร่วมส่งความสุขผ่านบัตรอวยพรปีใหม่หรือส่งคำอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ให้แก่กัน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมประหยัดและดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย

ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ขอน้อมรับความปรารถนาดีและไมตรีจิตของทุกท่าน  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจที่ดีมาโดยตลอด กปภ. ขอส่งความปรารถนาดีและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก รวมทั้ง    พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลที่ชาว กปภ. เคารพนับถือ โปรดอำนวยพรให้ประชาชนผู้ใช้น้ำและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนครอบครัวประสบแต่ความสุข ความเจริญ สัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน