กปภ. สนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. สนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่

27 ธันวาคม 2561


กปภ. สนับสนุนน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่

           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และจุดบริการประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำดื่มแก่ประชาชนตลอดการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่หนุนบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่น เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนเป็นสำคัญ

           นายนพรัตน์  เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นช่วงการเฉลิมฉลองและพักผ่อนร่วมกับครอบครัว ประชาชนใช้โอกาสในวันหยุดยาวเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก ทำให้การจราจรบนถนนสายหลักหนาแน่น อาจส่งผลให้ประชาชนเหนื่อยล้า จากการเดินทางที่ใช้เวลาบนท้องถนนมากกว่าปกติ กปภ. มีความห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ขอร่วมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และจุดบริการประชาชนบนถนนทางหลวงและเส้นทางที่มีการจราจรหนาแน่น เพื่อร่วมส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ลดการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์และช่วยลดความเหนื่อยล้าจากการขับขี่ยานพาหนะ เพื่อตลอดจนเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรทางถนนในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2562

          ผู้ว่าการ กปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กปภ. ขอร่วมส่งทุกท่านเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย และขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการขับขี่ เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ ทั้งนี้ กปภ. ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้น้ำของ กปภ. ทั้ง 234 สาขาทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม หากไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน