ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย

          (วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ให้การต้อนรับโดย นายยรรยงค์ ไวโหม่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพยัคฆภูมิพิสัย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จากนั้นได้ร่วมหารือแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมลงพื้นที่ตรวจสภาพแหล่งน้ำดิบ และวางแผนแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน