ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อ-นามสกุลผอ.เขต

นายเสริม หึกขุนทด

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ที่อยู่
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
โทรศัพท์
0-4323-6452, 0-4324-2253
โทรสาร
0-4323-6452
Email
SermH@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 20/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ได้ดำเนินจัดกิจกรรม"โครงการเติมใจให้กันในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร"
2 19/07/2018 กปภ.สาขาบ้านไ่ผ่ ออกหน่วยโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2561
3 13/07/2018 กองระบบจำหน่าย ร่วมกับ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
4 12/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่องท่อ PE การเชื่อมท่อ PE และมาตรวัดน้ำ ณ ห้องประชุม กปภ.ข.๖
5 09/07/2018 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
6 07/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ร่วมกิจกรรม “กปภ.รักษ์น้ำ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านทุ่ม จ.ขอนแก่น
7 28/06/2018 กปภ.สาขาหนองเรือ บริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. และตั้งหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองแก อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
8 14/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ จัดสัมมนาการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan เพื่อให้การทำงานด้านระบบผลิต และการบริการมีมาตรฐาน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนว่าจะได้อุปโภค และบริโภคน้ำประปาที่สะอาดได้มาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ
9 12/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี ๒๕๖๑
10 08/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดน้ำ ในโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า Demand Side Management ณ มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน