ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาค


ค้นหาข้อมูลสำนักงานประปา

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ชื่อ-นามสกุลผอ.เขต

นายเสริม หึกขุนทด

ข้อมูลพื้นฐาน การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

ชื่อสำนักงานประปา
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
ที่อยู่
290 หมู่ 13 ถ.หลังศูนย์ราชการ
ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ขอนแก่น
40000
โทรศัพท์
0-4323-6452, 0-4324-2253
โทรสาร
0-4323-6452
Email
SermH@pwa.co.th

ข้อมูลภาพรวม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6

รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
รูปสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
แผนที่ตั้งจาก Google Map
แผนที่ขนาดใหญ่

ข่าวสาร

# วันที่ หัวข้อข่าว
1 19/08/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส
2 19/08/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี ๒๕๖๑
3 15/08/2018 โครงการอำเภอยิ้ม
4 09/08/2018 กปภ.สาขาบ้านไผ่ ร่วมกับ กปภ.เขต 6 ส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ แบ่งปันความรู้กระบวนการผลิตน้ำประปา และสอนวิธีใช้น้ำอย่างประหยัด กับรถนิทรรศการเคลื่อนที่ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 8 -9 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น
5 31/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมประชุมให้ข้อมูลประกอบการประเมินผล กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ผ่านระบบ VDO Conference
6 25/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ ร่วมงานปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
7 25/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
8 21/07/2018 งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ SMART PR ประจำปี ๒๕๖๑
9 20/07/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาแก้งคร้อ ได้ดำเนินจัดกิจกรรม"โครงการเติมใจให้กันในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร"
10 13/07/2018 กองระบบจำหน่าย ร่วมกับ กองบัญชีและการเงิน การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน