ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ

            วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายนพดล เฉลิมชัยรัตนกุล ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ ให้การต้อนรับโดย นายสำรวย จันทะอ่อน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จากนั้น ได้ลงพื้นที่ไปยัง ลำเสียวใหญ่เลิงกำแพง (หน่วยบริการเกษตรวิสัย) เพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาสภาวะน้ำดิบเริ่มแห้งขอด พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืนต่อไป

            ทั้งนี้ ลำเสียวใหญ่เลิงกำแพง (หน่วยบริการเกษตรวิสัย) เป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ของชุมชนชาวเกษตรวิสัย กว่า ๒,๘๐๙ ครัวเรือน ซึ่งสภาวะในปัจจุบันพบปัญหาน้ำเริ่มแห้งขอด ทางการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ จึงได้กำหนดจ่ายน้ำเป็นเวลา เพื่อบริหารจัดการน้ำดิบให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปาเพื่อผู้ใช้น้ำในพื้นที่ได้ใช้น้ำอย่างพอเพียง โดยรายละเอียดการจ่ายน้ำ ดังนี้

                        - ช่วงที่ ๑ (ช่วงเช้า) ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐-๑๐.๐๐ น. ของทุกวัน

                        - ช่วงที่ ๒ (ช่วงเย็น) ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น. ของทุกวัน

            การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ และการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุวรรณภูมิ กราบขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาส นี้

           

เลื่อนขึ้นข้างบน