การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

          การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ กปภ. ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่ม และสมทบทุนเงินสนับสนุน สำหรับใช้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ แก่ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ค่ายศรีพัชรินทร กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค ๒ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖

เลื่อนขึ้นข้างบน