ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเขียว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเขียว

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาภูเขียว

          วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ให้การต้อนรับโดย นายอดิศร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จากนั้น ได้ร่วมประชุมรับมอบนโยบายการดำเนินงาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมรับฟังอุปสรรคต่างๆ ของสาขา มุ่งสร้างขวัญและกำลังใจ สู่การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน