กปภ.สาขากาญจนบุรี ประชุมร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP)ภาคีเครือข่ายกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประชุมร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP)ภาคีเครือข่ายกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562

กปภ.สาขากาญจนบุรี ประชุมร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP)ภาคีเครือข่ายกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562

กปภ.สาขากาญจนบุรี นำโดย ผจก.พิชัย พันธุ์อร่าม ประชุมร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาดและบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP) ภาคีเครือข่ายกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับ กปภ.สาขาท่ามะกา สาขาเลาขวัญและสาขาพนมทวน ณ ห้องประชุม กปภ.สาขากาญจนบุรี วันที่ 10 มกราคม 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน