โครงการที่ปรึกษา เรื่อง ความปลอดภภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้บริหารและผู้จัดการในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

โครงการที่ปรึกษา เรื่อง ความปลอดภภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้บริหารและผู้จัดการในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

01 กุมภาพันธ์ 2562


โครงการที่ปรึกษา เรื่อง ความปลอดภภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศให้กับผู้บริหารและผู้จัดการในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

โครงการที่ปรึกษา เรื่อง ความปลอดภภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ให้กับผู้บริหารและผู้จัดการในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562

                นายวิโรจน์ ใบแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ) เป็นประธานในการเปิดการให้คำปรึกษา โดยมีนายหลักชัย พัฒนเจริญ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และผู้บริหาร ผู้จัดการ ในสังกัด กปภ.ข.9 จำนวน 65 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยายโดยมีนายอดุลย์ แสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง และกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ให้คำปรึกษา เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้พนักงาน กปภ. ใช้สารสนเทศให้ถูกต้องและปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบายความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กปภ. และขั้นตอน แนวทางปฏิบัติการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศอย่างปลอดภัยของ กปภ. กำหนดไว้ รวมทั้งเพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในกระบวนการธุรกิจของ กปภ. นั้น มีประสิทธิผลเพียงพอและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9

 
เลื่อนขึ้นข้างบน