ลูกค้า กปภ.สาขาเชียงใหม่ ไร้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ลูกค้า กปภ.สาขาเชียงใหม่ ไร้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน

01 กุมภาพันธ์ 2562


ลูกค้า กปภ.สาขาเชียงใหม่ ไร้ปัญหาน้ำประปาไหลอ่อน

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาเชียงใหม่ ทุ่มงบประมาณกว่า 351 ล้านบาท แก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนในอำเภอสันทราย ซึ่งส่งผลมาจากความต้องการใช้น้ำประปาในพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยการก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำสันทรายพร้อมระบบจ่ายน้ำเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่มีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งเกิดจากความนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวในแต่ละปีจังหวัดเชียงใหม่ต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเป็นจำนวนมากไปจนถึงซื้อที่พักอาศัยไว้สำหรับพักตากอากาศในช่วงวันหยุด ซึ่งถือว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญเพราะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยได้ไม่น้อย ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานจึงจำเป็นต้องเพียงพอต่อความต้องการเพื่อรองรับทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ กปภ. จึงจัดสรรงบเพื่อปรับปรุงขยายระบบประปาของ กปภ.สาขาเชียงใหม่ ล่าสุด ทุ่มงบกว่า 351 ล้านบาท ก่อสร้างสถานีจ่ายน้ำสันทรายพร้อมก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ ซึ่งประกอบไปด้วย โรงสูบน้ำแรงสูง ถังน้ำใสขนาด 4,000 ลูกบาศก์เมตร และหอถังสูงขนาด 500 ลูกบาศก์เมตร เพื่อเพิ่มแรงดันน้ำในพื้นที่อำเภอสันทรายที่ประสบปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนจากปริมาณความต้องการใช้น้ำประปาที่มีมากขึ้น ทั้งนี้ การก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมบริการให้กับลูกค้าของ กปภ.สาขาเชียงใหม่ ได้ทันที

          นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการ กปภ.สาขาเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่ากปภ. ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำที่มีอย่างจำกัด ต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" โดยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพียงคนละเล็กน้อยก็จะสามารถทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ไปยาวนาน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปาสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5325-2155 หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน