กปภ.ภูเก็ต ยืนยันสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำได้ตามปกติตลอดฤดูแล้งนี้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ภูเก็ต ยืนยันสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำได้ตามปกติตลอดฤดูแล้งนี้

08 กุมภาพันธ์ 2562


กปภ.ภูเก็ต ยืนยันสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำได้ตามปกติตลอดฤดูแล้งนี้

          การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาภูเก็ต ให้ความมั่นใจกับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตว่าสามารถผลิตและส่งจ่ายน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติแล้ว หลังจากได้รับการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโครงการชลประทานภูเก็ตว่าอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขาภูเก็ต มีปริมาณเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้

          นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ.กล่าวว่า เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กปภ.สาขาภูเก็ต ได้ประกาศแผนสลับพื้นที่ส่งจ่ายน้ำในเดือนกุมภาพันธ์เพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีใช้ตลอดฤดูแล้งนี้และส่งกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุด หลังจากพบว่าแหล่งน้ำดิบของ กปภ.สาขาภูเก็ต ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางวาด อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ และอ่างเก็บน้ำคลองกะทะ ปริมาณน้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับไม่มีฝนตกเข้ามาเติมในอ่างเก็บน้ำเป็นระยะเวลานาน ล่าสุด กปภ.สาขาภูเก็ต ได้รับการยืนยันจากผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและโครงการชลประทานภูเก็ตแล้วว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ที่จัดสรรให้ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ตมีเพียงพออย่างแน่นอน กปภ.สาขาภูเก็ต จึงยกเลิกแผนส่งจ่ายน้ำแบบสลับพื้นที่ พร้อมติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับเตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชนหากต้องเผชิญปัญหาภัยแล้ง

          นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการ กปภ.สาขาภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่าขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและรู้คุณค่า ภายใต้แนวคิด "Save Water, you make it : ประหยัดน้ำ คุณทำได้" โดยการปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพียงคนละเล็กละน้อยก็จะสามารถทำให้มีทรัพยากรน้ำไว้ใช้ไปยาวนาน ทั้งนี้ ผู้ประสงค์ขอใช้น้ำประปาสามารถติดต่อได้ที่ กปภ.สาขาภูเก็ต โทร. 0-7631-9173 หรือ PWA Contact Center 1662

 
เลื่อนขึ้นข้างบน