รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๒) พร้อมด้วย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๖ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาค สาขากาฬสินธุ์ มอบนโยบายการดำเนินงาน เน้นย้ำการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียอย่างจริงจัง พร้อมรับฟังปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป จากนั้น ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถานีผลิตน้ำท่าพระ (หนองบัวดีหมี) จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ก่อนเดินทางกลับต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน