กปภ.สาขาสามพราน เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาสามพราน เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล

กปภ.สาขาสามพราน เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล

วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖2 (ช่วงเช้า) กปภ.สาขาสามพราน นำโดยนายไอยเรศ ชัยกุล ผจก.กปภ.สาขาสามพราน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562  ณ ลานองค์พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

เลื่อนขึ้นข้างบน