กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 41 อย่างมั่นคงและยั่งยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 41 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

27 กุมภาพันธ์ 2562


กปภ. ประกาศเจตจำนงองค์กรโปร่งใส พร้อมก้าวสู่ปีที่ 41 อย่างมั่นคงและยั่งยืน

 

           นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้จัดการ กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ ร่วมพิธีแสดงเจตจำนง "การประปาส่วนภูมิภาค องค์กรโปร่งใส ห่างไกลทุจริต" และลงนามพันธสัญญาร่วมมือขับเคลื่อน กปภ. เพื่อบรรลุสู่วิสัยทัศน์ ก้าวสู่ PWA 4.0 อย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่นพัฒนาการบริการสู่ความยั่งยืนและความเป็นเลิศในยุค THAILAND 4.0เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

 
เลื่อนขึ้นข้างบน