ในวันที่ 14 มี.ค.62 กปภ.สาขาเลย ร่วมกิจกรรมภารกิจสำคัญ Kick Off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเลย ประจำปี 2562 กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ผอ.ชลประทานและหัวหน้าส่วนจังหวัดเลย เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ในวันที่ 14 มี.ค.62 กปภ.สาขาเลย ร่วมกิจกรรมภารกิจสำคัญ Kick Off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเลย ประจำปี 2562 กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ผอ.ชลประทานและหัวหน้าส่วนจังหวัดเลย เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง

ในวันที่ 14 มี.ค.62 กปภ.สาขาเลย ร่วมกิจกรรมภารกิจสำคัญ Kick Off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเลย ประจำปี 2562 กับ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  ผอ.ชลประทานและหัวหน้าส่วนจังหวัดเลย  เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง

ในวันที่ 14 มี.ค.62 กปภ.สาขาเลย ร่วมกิจกรรมภารกิจสำคัญ Kick Off เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดเลย ประจำปี 2562 กับ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28  ผอ.ชลประทานและหัวหน้าส่วนจังหวัดเลย  เป็นโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้ง

เลื่อนขึ้นข้างบน