กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 21 มีนาคม 2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 21 มีนาคม 2562

กปภ.สาขาพยุหะคีรีเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ วัดโบสถ์เก่า บ้านบางปราบ ม.4 ต.ย่านทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ นำโดยหัวหน้างานผลิต นายสมเกียรติ  ปวงแก้ว หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสาขาโดยทำการแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวด และ ร่วมตอบปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา

เลื่อนขึ้นข้างบน